Jobba som arkitekt

En arkitekt är någon som planerar, designar och granskar uppförandet av byggnader. Att jobba som arkitekt innebär att man tillhandahåller tjänster i samband med utformning av byggnader och områden i direkt anslutning till byggnader. Att jobba som arkitekt innebär en hel del ansvar eftersom arkitektens beslut och granskningar påverkar den allmänna säkerheten för hela byggnader. Termerna arkitekt och arkitektur används också inom yrkeskategorierna landskapsarkitektur, skeppsbyggnation och ofta även inom informationsteknik, som exempelvis nätverksarkitekt eller programvaruarkitekt. Etymologiskt så härrör ordet arkitekt från det latinska ”architectus”, vilket i sin tur härstammar från en sammanslagning av de grekiska orden ”arkhi” och ”tekton” vilket översatt till svenska betyder ungefär chefsbyggare.

Jobba som arkitekt – mer än bara design

För den som vill jobba som arkitekt är det viktigt att vara medveten om omfattningen av jobbet. Inom arkitektkåren så är tekniskt kunnande, miljökunskap, projektering och byggledning lika viktigt som att kunna designa. En arkitekt accepterar ett uppdrag från en kund och uppdraget kan innebära att förbereda genomförbarhetsstudier, revisioner samt utformning av en eller flera byggnader eller strukturer. Arkitekten deltar i hela utvecklingen och arbetar för att förverkliga de krav som kunden vill uppnå med konstruktionen av det som ska byggas. Under hela projektet samordnar arkitekten ett team av designers, strukturella, mekaniska och elektriska ingenjörer samt andra specialister. Dessa hyrs oftast in av kunden själv eller av arkitekten.

Jobba som arkitekt

Arkitekten anlitas av en kund och har till uppgift att skapa ett designkoncept som uppfyller de krav som fastställs av kunden. Detta innebär att den som vill jobba som arkitekt måste vara lyhörd, flexibel och samarbetsvillig eftersom planerna för de planerade projekten ofta kommer att ändras under arbetets gång. Arkitekten brukar börja med att presentera ett tidigt förslag, en så kallad sketch, till kunden som sedan i sin tur kommer med synpunkter, förväntningar och önskemål. Efter idel möten och diskussioner mellan de inblandade parterna samt omarbetande för att anpassa sketcherna till kundens önskemål, så kommer arkitekten att presentera ett designkoncept samt en offert till kunden.

Licensiering, certifiering och registrering

I de flesta länder är det enbart en person med lämplig licensiering, certifiering eller registrering som är kvalificerad att jobba som arkitekt. Att få en sådan licensiering kräver oftast att man kan visa på en examen från ett ackrediterat universitet eller motsvarande, samt att man framgångsrikt genomfört en träningsperiod och klarat en examination. Erfarenhetskravet för kandidater kan vanligen tillgodoses genom en praktik på vanligtvis två till tre år, beroende på behörighet. Användningen av termer och titlar och representationen av sig själv som en arkitekt är begränsad till licensierade personer enligt lagen, men i allmänhet är derivat såsom arkitektonisk designer inte lagligt skyddad.

Konceptuella skisser används fortfarande i stor utsträckning av arkitekter men det är datorteknik som numera har blivit standard. Den som vill jobba som arkitekt behöver ha viss datavana eftersom arbetet till stor del görs digitalt. Datorprogram som BIM gör det möjligt att skapa en virtuell byggnad som fungerar som en informationsdatabas för utbyte av design och byggnadsinformation under hela projektets gång. Det ställs allt oftare krav på att nya byggnader ska designas med teknik för att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären, öka energieffektiviteten och använda förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan utvecklas inom den föreslagna byggnaden eller via lokala eller nationella leverantörer av förnybar energi. Som ett resultat av detta måste den som vill jobba som arkitekt hålla sig uppdaterad om de gällande regelverket och lagar inom energiutsläpp och miljöpåverkan.

Lönsamt för de som når framgång inom yrket

Att jobba som arkitekt kan vara mycket lönsamt för de som når framgång inom yrket. Arkitektavgiftsstrukturer baseras vanligtvis på en procentsats av byggnadsvärdet. Fasta avgifter är vanligtvis baserade på ett projekts uppskattade byggkostnad och kan variera mellan 12 till 20 procent för bostadsprojekt, medan det för kommersiella och institutionella projekt brukar vara mellan 4 och 12 procent, beroende på projektets storlek och komplexitet. Faktureringar för arkitektföretag varierar mycket beroende på geografiskt läge och det ekonomiska klimatet. Att förutspå lönen för den som vill jobba som arkitekt är svårt eftersom att löner inom yrket varierar mycket beroende på firma, erfarenhet och vilken ställning man har inom företaget (dvs om man är anställd, partner eller aktieägare).